NOWOŚĆ!!!

SZKOLENIA Z ZAKRESU HACCP /GHP/GMP DLA PRACOWNIKÓW KUCHNI OKRĘTOWYCH

Szkolenie skierowane dla pracowników kuchni okrętowych zatrudnionych na stanowiskach kucharzy i pomocy kuchennej. Tematyka szkoleń zawiera podstawowe informacje dotyczące zasady bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

RODZAJ SZKOLENIA :

SZKOLENIA PODSTAWOWE

Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników z podstawowymi wymaganiami systemu HACCP, GMP/GHP z uwzględnieniem specyfiki pracy na kuchni okrętowej, zapoznanie z procesami technologicznymi na każdym etapie produkcji.

SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Celem szkolenia jest utrzymanie odpowiedniej wiedzy pracowników na temat bezpieczeństwa wytwarzanych i wprowadzanych do obrotu produktów oraz utrzymanie odpowiedniej wiedzy w zakresie zasad systemu HACCP.

Na podstawie Rejestru przeprowadzonych szkoleń w zakresie HACCP/ GMP/GHP każda z osób otrzymuje Zaświadczenie z odbytego szkolenia w zakresie HACCP oraz GHP i GMP.

Szkolenie przeprowadza mgr inż. Technologii żywności i żywienia człowieka.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

  1. Zasady i wymagania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP)
  2. Zasady i wymagania Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP)
  3. System HACCP
  4. Kontrola alergenów
  5. Krytyczne punkty kontrolne i Kontrolne punkty w toku produkcji posiłków

Kontakt z nami

BHP w Szczecin

P.H.U. KOWALEWSKA
KATARZYNA KOWALEWSKA
NIP 5991646437
tel: 604 756 317
email:kowalewskakatarzyna@interia.pl
www.bhp-szczecin.com.pl